FR | NL

  Onze opdracht  
Sinds 1986 heeft de Voedselbank Brussel-Brabant zich als doel gesteld de strijd aan te binden zowel tegen de honger als tegen de verspilling. Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

Ontmoeting met het onaanvaardbare: de honger

Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die honger lijden in Brussel en de beide provincies Vlaams- en Waals-Brabant. Anderzijds beschikken de distributieketens, de voedingsindustrie, de veilingen en de Europese Unie over belangrijke produktie- en stockoverschotten.
Onze taak bestaat erin deze voedingswaren te recupereren en te beheren teneinde ze te kunnen bedelen aan diegenen die honger lijden.

Onze driemaandelijkse tijdschrift .pdf


Ons Handvest

Het ophalen, het beheer en de herverdeling van de eetwaren zijn onderworpen aan zeer strikte ethische normen.

 • Kosteloosheid

  Alle voedingsoverschotten, van welke herkomst ook, moeten absoluut kosteloos worden verkregen en herverdeeld aan de minst bedeelden.

 • Kwaliteit

  Alles moet in het werk worden gesteld opdat de waren, bestemd voor de minderbedeelden, in overeenstemming zouden zijn met de voorschriften op het vlak van de voedselveiligheid. Dat betekent kwaliteitscontrole bij aankomst, nazicht van de vervaldata, behoud van de koude keten,...

 • Verdeling

  Alle levensmiddelen, die wij krijgen, worden bezorgd aan de minderbedeelden door tussenkomst van caritatieve verenigingen, die zorgvuldig werden uitgekozen op basis van heel wat criteria, waaronder hun werk op het terrein.

 • Vrijwilligerswerk

  Onze werking wordt volledig verzekerd door vrijwilligers ; aan onze materiële en financiële behoeften wordt voldaan door allerhande giften.


  2011 © Paginaweb - Voedselbank Brussel-Brabant vzw. All rights reserved.